DRAGON BALL SUPER: Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren no Preview do Episódio 127

Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren no Preview do Episódio 127 de Dragon Ball Super.

SPOILERS! E saiu o preview do episódio 127 de Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super - Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren no Preview do Episódio 127
Dragon Ball Super – Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren no Preview do Episódio 127

Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren! Continuar a ler “DRAGON BALL SUPER: Goku, Vegeta e 17 Vs. Jiren no Preview do Episódio 127”

Anúncios